Nga hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân có thể trang bị siêu ngư lôi ‘Thần biển’ Poisedon - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL