Nga khẳng định chưa bao giờ xin trở lại nhóm G8 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL