Nga sở hữu 75 nghìn tỷ USD tài nguyên, không lo ngại về biện pháp trừng phạt của Mỹ? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL