Nga đóng cửa biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn việc lây lan virus corona - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL