Nga tuyên bố ‘biết trước’ nội dung các kế hoạch quân sự của Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL