Ngăn cản hai nhóm côn đồ hỗn chiến, một cảnh sát hình sự bị đâm thương tích - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL