Ngăn chặn 60 "quái xế" tụ tập đua xe trái phép, mang cả roi điện phòng thân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL