Ngân sách “suýt” hụt thu gần 3.000 tỷ đồng thuế từ các cửa hàng ăn uống - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL