"Ngáo đá" 9X cầm dao rượt chém nhiều người rồi tự cắt tay - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL