Ngày 10/5, Bamboo Airways thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa công dân Anh và EU tại Việt Nam về Anh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL