Ngày 25/6, tăng thêm 3.000 người cách ly chống dịch COVID-19, Việt Nam chưa mở cửa đối với khách du lịch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL