Ngày mai (10/12), gần 2.000 học sinh Đà Nẵng nghỉ học vì mưa ngập - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL