Ngày mai 9/11, bão số 6 giật cấp 12 hướng vào đất liền - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL