Nghệ An: Xã xây dựng nông thôn mới nhưng "khát" nước sạch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL