Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận: Người thổi hồn vào nghệ thuật tạo hình bằng hoa quả phương Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL