Nghệ sĩ Công Minh: Hồi ức về vai Tào Tháo cùng “kiếp cầm ca" với nghiệp cải lương và chuyện hậu trường sân khấu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL