Nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc: “Tôi tiết kiệm đến mức đi ăn với bạn, đồ thừa mang về để đỡ bữa chợ” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL