Nghệ sĩ Mạc Can: Cuộc đời như nốt nhạc buồn, về già bữa đói bữa no - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL