"Nghệ sĩ Việt đầu tiên được vinh danh trên Đại lộ Danh Vọng" chỉ là tin giả - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL