Nghi án nam thanh niên cụt 2 tay do sản xuất pháo: Công an Hải Phòng lên tiếng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL