Nghi lễ vứt đầu chó xuống sông cầu mưa tại miếu thờ "thần y" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL