Ngỡ ngàng với hình ảnh cạo đầu, bỏ học "dạt nhà" của con gái Thành Long - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL