Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng thân thiết bên nhau - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL