Ngọc Sơn, Phương Thanh làm khách mời của Ngọc Ánh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL