Ngọc Sơn tuyên bố từ sinh nhật năm sau sẽ không phát gạo tại nhà riêng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL