Ngọc Trinh từng bỏ tiền túi làm phim để thanh minh "không làm gái" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL