Ngôi nhà Bá Kiến 100 năm tuổi nhưng là "báu vật" làng Vũ Đại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL