Ngôi sao Việt: Phương Thanh “bóc mẽ” thí sinh hát dở - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL