Ngồi trên tảng băng tạo dáng, cụ bà bất ngờ bị sóng đánh dạt ra biển - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL