Ngư dân Lý Sơn bắt được chim có ký tự lạ ở Hoàng Sa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL