Người bác sĩ 7 năm “giải cứu” hài nhi từ những bọc rác - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL