Người biểu tình New York tiếp tục tuần hành bất chấp lệnh giới nghiêm toàn thành phố - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL