Người biểu tình tại Mỹ chiếm đồn cảnh sát, kéo đổ tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL