Người dân cầm hoa, đến đông nghịt nghe tuyên án vụ bác sỹ Hoàng Công Lương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL