Người dân được chọn biển số xe theo sở thích? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL