Người dân được quyền ghi âm, ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL