Người dân hoảng hốt phát hiện thi thể cháy đen cạnh bãi rác - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL