Người dân kiến nghị UBND TP.HCM sớm thông quy điều chỉnh quy hoạch khu đô thị An Phú – An Khánh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL