Người dân Nghệ An "quay cuồng" vì hạn hán, ruộng đồng nứt toác, cá chết khô - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL