Người dân Nghệ An trắng đêm nấu hàng ngàn chiếc bánh chưng chuyển vào vùng lũ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL