Người dân nín thở xem cẩu đầu tàu lên ray đường sắt trên cao - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL