Người đàn ông bất ngờ ngã vật ra đất sau khi dẫn khách vào mua hàng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL