Người đàn ông “troll” google maps bằng cách kéo lê 99 chiếc smartphone ra đường để giả kẹt xe - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL