Người dân tất bật gia cố nhà cửa, ứng phó bão số 6 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL