Người dân vác củi, chặn đường CSGT để đòi lại xe vi phạm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL