Người đào tẩu kể về 'dịch bệnh ma' gần khu vực Triều Tiên thử hạt nhân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL