Người đứng sau ánh Hào Quang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Người đứng sau ánh Hào Quang

    (ĐS&PL) Trước 2010 Mr. Hiệp Ruby là giám đốc công ty golden smile người từng tổ chức thành công tất cả các show ca mua nhạc, draw show