Người lao động có thể thỏa thuận nghỉ phép gộp 3 năm một lần, thâm niên càng cao thì ngày phép càng tăng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL