Người lao động Thủ đô đốt lửa xua giá lạnh những ngày cuối năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL