Người mẫu “tố” BTC Tuần lễ thời trang chậm trả tiền cát-sê, đi làm mà như “ăn xin” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL